PARKERINGSRADAR
BACKVARNARE


   
PARKERINGSRADAR
   


DS900

DS900 parkeringsradarsystem är byggt med millimetervåg teknologi som tillåter bra funktion i alla väder. Systemet är mycket hjälpsamt vid backning/parkering och används för stora fordon som lastbilar, arbetsfordon och jordbruksmaskiner.

Systemet har 5 zoner som indikeras med ljudsignaler som ökar i frekvens ju närmare hindret är. Zon 1 indikeras med en konstant ljudsignal. Fungerar i alla väder, dygnet runt och i dålig sikt på grund av dimma, rök, dammoln och mörker.

 • 24GHz Millimeter-wave Radar teknologi
 • Detekteringsräckvidd: 0.1-20m
 • Detekteringstolerans: +/- 30cm
 • Breddbegränsning: 0.2-20m
 • Extra radarsensor kan anslutas (tillbehör)
 • AHD bild zonlarm bildöverlappning
 • Video ingång/utgång: HD 1080P
 • Larmutgång: jordsignal max 1A
 • Reläutgång max 2A för zon 1
 • Reläutgång max 2A för zon 2
 • Detekteringsavstånd och larm mode kan ställas in genom att ansluta styrenheten via en USB till UART adapterkabel till en Windows PC
 • 12/24V
 • IP69K (radarenhet) och IP69 (styrenhet)
 • Vibrationsrating: 5.9G
 • Temperaturområde: -20º till +70ºC
 • Storlek sensor: 107 x 73 x 32 mm
 • Storlek styrenhet: 153 x 89 x 54 mm

Innehåll:

 • 1 x Styrenhet
 • 1 x Radarsensor
 • 1 x Buzzer
 • 1 x Kablagesats
 • 1 x Programvara för PC

DS900 Produktblad


Tillbehör

DS901 Extra sensor för DS900
DS553 Fäste för sensor DS901 
BACKVARNARE
 

Varna din omgivning vid högersväng eller backning
Körning i stadstrafik med stora fordon som lastbil eller buss kan vara förenat med risk för allvarliga olyckor. Framför allt i gatukorsningar med högersvängar eller vid backning av fordonet kan ouppmärksamhet av både föraren eller medtrafikanterna skapa allvarliga tillbud med dödlig utgång som följd. Cyklister, mopedister eller gångtrafikanter är särskilt utsatta och oskyddade för den döda vinkel som finns på högersidan och bakom fordonet. Backvarnare AL9001/9002/9010/9020 kan förhindra olyckor genom att med blixtljus och röstmeddelande eller pipsignal varna omgivningen för svängande eller backande fordon.


AL9001

AL9002

Döda vinkeln varanare med röst
AL9001/AL9002 ger ett skarpt orange LED blixtljus och ett röstmeddelande för att varna för döda vinkeln när höger blinkers aktiveras vid sväng. Möjlighet att sänka ljudvolymen till hälften nattetid. Ingång för anslutning till vänster blinkers för att kunna använda varningsblinkers utan att blixtljus och röstmeddelande går igång. Två versioner finns med talmeddelande på svenska:

 • AL9001 ”Varning, Bussen svänger åt höger”
 • AL9002 ”Varning, Lastbilen svänger åt höger”

Tekniska Data
• AL9001 - för Buss, höger blinkers, röstmeddelande
• AL9002 - för Lastbil, höger blinkers, röstmeddelande
• Drivspänning 12/24V
• Orange LED blixtljus
• Kraftfull högtalare
• Orange plasthus tätat med epoxy
• Anti-vibrations packning
• CE godkänd
• EMC godkänd
• MIRA testad
• IP67
• Storlek: 153 x 103 x 48 mm
• Patent Pending GB1201694.5

AL9001/9002/9010/9020 produktblad

 


AL9010

Backvarnare med röst
A9010 ger ett skarpt orange LED blixtljus och ett röstmeddelande när backljuset tänds vid backning. Möjlighet att sänka ljudvolymen till hälften nattetid. Med en strömbrytare kan blixtljuset slås på utan att något röstmeddelande hörs om man vill varna omgivningen av andra skäl. Talmeddelande på svenska:

 • AL9010 ”Varning, Fordonet backar”

Tekniska Data
• AL9010 - för backvarnare, röstmeddelande
• Drivspänning 12/24V
• Orange LED blixtljus
• Kraftfull högtalare
• Orange plasthus tätat med epoxy
• Anti-vibrations packning
• CE godkänd
• EMC godkänd
• MIRA testad
• IP67
• Storlek: 153 x 103 x 48 mm
• Patent Pending GB1201694.5

AL9001/9002/9010/9020 produktblad

 


 
AL9020

Backvarnare med pipsignal
AL9020 ger ett skarpt orange LED blixtljus och en pulserande pipsignal när backljuset tänds vid backning. Möjlighet att sänka ljudvolymen till hälften nattetid. Med en strömbrytare kan blixtljuset slås på utan att någon pipsignal hörs om man vill varna omgivningen av andra skäl. Ljudindikering med pipsignal:

 • AL9020 ”pip - pip - pip - pip - .....”

Tekniska Data
• AL9020 - för backvarnare, pipsignal
• Drivspänning 12/24V
• Orange LED blixtljus
• Kraftfull högtalare
• Orange plasthus tätat med epoxy
• Anti-vibrations packning
• CE godkänd
• EMC godkänd
• MIRA testad
• IP67
• Storlek: 153 x 103 x 48 mm
• Patent Pending GB1201694.5

AL9001/9002/9010/9020 produktbladBA02

Backvarnare med skarp pulserande ljudsignal.
Ansluts till backljussignal eller annan valfri applikation

 • Drivspänning: 12-80V
 • Ljudstyrka: 102 dB
 • IP68
 • CE märkt
 • Storlek: 102x70x40mm
 • Vikt: 230g
 • EAN: 07392415000021

BA02 produktblad


Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved