HANDSFREE - ANTENNER ANTENNFÖRSTÄRKARE

Audio com

Bluetooth kommunikationAccess till telefonbokenRöststyrningEko och brus reducering
Extern antenn kan anslutas när internt SIM kort användsFjärrkontroll för bekväm navigering i menyerInbyggd mute för bilens ljudsystemMöjlighet att läsa SMS
Uppdateras via BluetoothFungerar med navigationsprogramvara i mobiltelefonenHållare med laddningström finns som tillbehör

 

AUDIOCOM

1 100 kr

GSM telefon för fast montage med Bluetooth handsfree funktion för mobiltelefon och intern SIM kort plats.

Audiocom tillåter användaren att utnyttja fördelarna med en fast monterad biltelefon med extern GSM antenn och handsfree läge, medan GSM identiteten bibehålls med samma SIM kort som mobiltelefonen om mobiltelefonen stödjer rSAP (SIM Access Profile). Audiocom får access till SIM kortet i mobiltelefonen och kan logga in på GSM nätet. Så snart som användaren lämnar bilen eller trycker på en knapp på mobiltelefonen deaktiveras Audiocom mottagningsläge och mobiltelefonen loggar automatiskt in igen på GSM nätet.

Om mobiltelefonen inte stödjer rSAP (SIM Access Profile) används Audiocom som en standard Bluetooth handsfreesats. Man kan även använda Audiocom (kan konfigureras individuellt för varje användare) som en fast GSM telefon med ett ”tvilling” SIM kort med samma telefonnummer som mobiltelefonen eller med ett SIM kort med eget nummer.
En användare åt gången får access till systemet, men man kan lätt växla användare om fordonet t.ex. byter förare.

• Trådlös Bluetooth anslutning mellan mobiltelefon och handsfreesystemet
• Ingång för extern GSM antenn (vid användning av internt SIM kort eller rSAP funktion)
• Kompatibel med de flesta standard Bluetooth mobiltelefoner
• Stödjer Bluetooth rSAP (SIM Access Profile), HSP (Headset profile) och handsfree profiler
• Röststyrning och namn/nummer röstuppringning
• Autosvar
• Access till telefonbok och samtalslistor
• Trådlös fjärrkontroll
• LCD display
• Läser och svarar på SMS meddelanden
• Musikavspelning
• Enkel programuppdatering via Bluetooth
• Automatisk muting av bilradion
• Kan användas med upp till 4 mobiltelefoner
• ISO kablage
• Extern mikrofon

Audiocom produktblad
Audiocom Bruksanvisning/Installationsmanual


Tillbehör:

CIGF-918 Extern GSM antenn (ingår ej i satsen)
SU35NP Svanhalsmikrofon 35cm
SU45NP
Svanhalsmikrofon 45cm
SU50 Hörlursats med switch
ME-FD-S086 Fjärrkontroll för Audiocom


1160-00001

1640-00002

1 848 kr

Funkwerk UMTS/GSM antennförstärkare
Förstärker antennsignalen vid både sändning och mottagning på frekvensbanden GSM900, GSM1800 och UMTS band 1.
Tändningsstyrd med fördröjning 2 timmar efter att tändningen slås av.

Satsen innehåller:
Antennförstärkare
Antennkabel 5m till telefonhållare/telefon
Antennkabel 20cm till antenn
Kablage för strömförsörjning

Specifikation:
FME kontaktanslutning
Max sändningseffekt:
- GSM900 2W
- GSM1800 1W
- UMTS 0,25W
Drivspänning: 12V
Strömförbrukning:
- efter 2 timmar i vila 0,1mA
- under mottagningsläge 250mA
- under sändning medelvärde 260-400mA
- under sändning maxvärde 1,6A
Storlek: 110x84x23mm


1080-00001

1080-00001

1 400 kr

Funkwerk Aktiv Dual band GSM combiner/antennförstärkare

Förstärker antennsignalen vid både sändning och mottagning på frekvensbanden GSM900/GSM1800.
Tändningsstyrd med fördröjning 2 timmar efter att tändningen slås av.
Två ingångar för mobiltelefon/GSM modem gör att endast en GSM antenn behövs.

Satsen innehåller:
Antennförstärkare
2 x Antennkabel 5m till mobiltelefon/GSM modem
1 x Antennkabel 20cm till antenn
Kablage för strömförsörjning

Specifikation:
FME kontaktanslutning
Max sändningseffekt:
- GSM900 2W
- GSM1800 1W
Drivspänning: 12V
Strömförbrukning:
- efter 2 timmar i vila 0,1mA
- under mottagningsläge 120mA
- under sändning medelvärde 370-620mA
- under sändning maxvärde 2,1-4,1A
Storlek: 116x82x23mm


155011

1 540 kr

Aktiv antenn för USB Dongle eller kabelanslutning till 3G router för mobilt bredband
3G nätverk används idag mer och mer för mobilt bredband. Dessa nätverk är i första hand designade för mobil access utomhus och inte för stationär användning inomhus. Den Aktiva Antennen från Funkwerk ger en god utomhussignal även inomhus, dessutom ger den inbyggda riktantennen en förbättrad signalstyrka också i områden med dålig mottagning.
Den Aktiva Antennen består av en 3G/GSM antenn ansluten via kabel till en induktiv hållare för 3G USB dongel, dessutom finns en antennanslutning till en 3G router. Detta gör att signalstyrkan vid antennens placering återges i princip förlustfritt till USB dongeln eller 3G routern. PC användaren kan därmed utnyttja det mobila bredbandet med bästa signalstyrka.
USB dongeln placeras i den induktiva hållaren och ansluts som vanligt via USB kabeln till PC:n, alternativt ansluts antennen till 3G routerns antenningång. En nätadapter strömförsörjer hållaren. Den aktiva antennen kan placeras utomhus eller inomhus och ansluts till hållaren via en 15 meter lång kabel. Antennens placering avgörs av var mottagningen är bäst.

• Passar alla 3G Routrar/USB donglar och teleoperatörer
• Compenser® booster teknologi för förlustfri signalöverföring
• Induktiv anslutning av antenn och 3G USB dongel via universal vagga eller direkt kabelanslutning till 3G router
• 7 dB förstärkning för 3G signalen
• Kan användas inomhus och utomhus

Satsen innehåller:
• Antenn med kabel (15 m)
• Hållare för USB dongel
• Nätadapter
• Antennkabel till 3G router
• Fästen för vägg eller mast montering,
• Bruksanvisning.

155011 Aktiv Antenn produktblad
16300

880 kr

4G antenn för snabbt Internet
4G nätverk är i första hand designade för mobil access utomhus och inte för stationär användning inomhus. 4G antennen från Funkwerk ger en god utomhussignal även inomhus, dessutom ger den inbyggda riktantennen en förbättrad signalstyrka också i områden med dålig mottagning.
Antennen består av två inbyggda 4G antenner (MIMO teknologi) som ansluts via dubbel kabel till en 4G router med dubbla antenner. Detta gör att signalstyrkan vid antennens placering återges i princip förlustfritt till 4G routern. PC användaren kan därmed utnyttja det mobila bredbandet med bästa signalstyrka.
Med 4G kan en användare ansluta flera datorer utan problem. Systemet har tillräcklig bandbredd för att streama t.ex. film.
Antennen placeras utomhus på en vägge eller på en mast och ansluts till 4G routern via en 5 meter lång dubbelkabel. Antennens placering avgörs av var mottagningen är bäst.

Antennen finns i 3 versioner beroende på 4G LTE frekvensband:
16300 för 4G LTE 800 MHz (landsbyggd)
16310 för 4G LTE 1800 MHz (innerstad)

Kontrollera med din 4G operatör vilket frekvensband som gäller i ditt område!

Satsen innehåller:
• Antenn
• Dubbelkabel (5 m)
• Fästen för vägg eller mast montering
• Bruksanvisning.

4G LTE antenn produktblad


Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved