STARTSPÄRRSYSTEM


M43

1 680 kr

Meta M43 är en användarvänlig elektronisk startspärr med automatisk aktivering utrustad med två automatiska transponder fjärrkontroller (ID tag), en elektronisk nödnyckel och två startspärrkretsar.

Transponder fjärrkontroll (ID tag)
Meta M43 stödjer max 4 transponder fjärrkontroller samt max 4 elektroniska nödnycklar och dessa memoreras med en enkel procedur. För att kunna starta motorn måste transponder fjärrkontrollen (ID tag) vara närvarande i fordonet. När man slår av tändningen och därefter lämnar fordonet med transponder fjärrkontrollen med sig, detekteras transponder fjärrkontrollen inte längre och motorn startspärras. En lysdiod i fordonet indikerar status för systemet. Transponder fjärrkontrollen kan fästas i bälte med klämman eller på nyckelring om klämman demonteras (1 skruv).

Elektronisk nödnyckel
Meta M43 kan nödbrytas/aktiveras med den elektroniska nödnyckeln. Sätt i och dra ut nödnyckeln i paneluttaget för att aktivera eller deaktivera systemet.

Automatisk startspärr
Automatisk aktivering sker när man slår av tändningen och M43 enheten inte detekterar en närvarande fjärrkontroll (ID tag) under åtminstone 20 sekunder. Deaktivering sker om en närvarande fjärrkontroll (ID tag) detekteras i kombination med att tändningen slås på.

Egenskaper

 • Automatisk dubbel startspärr
 • 2 transponder fjärrkontroller (ID tag) med löstagbar klämma för bälte eller för nyckelring
 • Automatisk detektering av närvarande transponder
  fjärrkontroll
 • Elektronisk nödnyckel för nödbrytning
 • Upp till 4 transponder fjärrkontroller
  och 4 elektroniska nödnycklar kan
  memoreras
 • Statuslysdiod
 • Anslutning till dörr eller lucka
 • Inbyggt startspärrelä 1: max 10A
 • Inbyggt startspärrelä 2: max 10A
 • Drivspänning: 12V
 • Meta M43 motsvarar kraven enligt normen för elektroniskt stöldskydd TFFN 901

M43 produktblad


Tillbehör

P62405 Extra transponder fjärrkontroll till M43
LED43 Lysdiod till M43

 


Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved