STARTSPÄRRSYSTEM


M36

1 320 kr

Meta M36 är en användarvänlig elektronisk startspärr med automatisk aktivering utrustad med två kodnycklar och två startspärrkretsar.

Startspärrsystemet passar fordon med 12V elsystem och chassijord.

Efter att kodnyckel sätts i och dras ur paneluttaget måste motorn startas inom 15 sekunder. Motorn startspärras automatiskt 15 sekunder efter att tändningen slagits av (motorn stängs av). Lysdioden i paneluttaget blinker när startspärren är aktiv. För att starta motorn igen måste kodnyckel sättas i och dras ur paneluttaget.

 • 2 kodnycklar med över 4 miljarder koder
 • Paneluttag med lysdiod
 • 2 startspärrkretsar
 • Inbyggt startspärrelä för startmotor, max 25A
 • Inbyggt startspärrelä för tändning/bränslepump, max 10A
 • Alla kablar är svarta för att försvåra identifiering.
 • Drivspänning: 12V
 • Strömförbrukning: 2.8mA
 • Storlek huvudenhet: 123x65x32mm
 • Thatcham godkänd
 • Meta M36 motsvarar kraven enligt normen för elektroniskt stöldskydd TFFN 901

 


M43

1 680 kr

Meta M43 är en användarvänlig elektronisk startspärr med automatisk aktivering utrustad med två automatiska transponder fjärrkontroller (ID tag), en elektronisk nödnyckel och två startspärrkretsar.

Transponder fjärrkontroll (ID tag)
Meta M43 stödjer max 4 transponder fjärrkontroller samt max 4 elektroniska nödnycklar och dessa memoreras med en enkel procedur. För att kunna starta motorn måste transponder fjärrkontrollen (ID tag) vara närvarande i fordonet. När man slår av tändningen och därefter lämnar fordonet med transponder fjärrkontrollen med sig, detekteras transponder fjärrkontrollen inte längre och motorn startspärras. En lysdiod i fordonet indikerar status för systemet. Transponder fjärrkontrollen kan fästas i bälte med klämman eller på nyckelring om klämman demonteras (1 skruv).

Elektronisk nödnyckel
Meta M43 kan nödbrytas/aktiveras med den elektroniska nödnyckeln. Sätt i och dra ut nödnyckeln i paneluttaget för att aktivera eller deaktivera systemet.

Automatisk startspärr
Automatisk aktivering sker när man slår av tändningen och M43 enheten inte detekterar en närvarande fjärrkontroll (ID tag) under åtminstone 20 sekunder. Deaktivering sker om en närvarande fjärrkontroll (ID tag) detekteras i kombination med att tändningen slås på.

Egenskaper

 • Automatisk dubbel startspärr
 • 2 transponder fjärrkontroller (ID tag) med löstagbar klämma för bälte eller för nyckelring
 • Automatisk detektering av närvarande transponder
  fjärrkontroll
 • Elektronisk nödnyckel för nödbrytning
 • Upp till 4 transponder fjärrkontroller
  och 4 elektroniska nödnycklar kan
  memoreras
 • Statuslysdiod
 • Anslutning till dörr eller lucka
 • Inbyggt startspärrelä 1: max 10A
 • Inbyggt startspärrelä 2: max 10A
 • Drivspänning: 12V
 • Meta M43 motsvarar kraven enligt normen för elektroniskt stöldskydd TFFN 901

M43 produktblad

 


Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved