FORDONS OCH MASKINLARM


 
   

HPA3 5.0

2 200 kr

Meta HPA3 5.0 är ett fordonslarmsystem med två fjärrkontroller, backupsiren, ultraljudsensorer, nödbrytare och lysdiodindikator. Larmsystemet har centrallåsstyrning, startspärr, blinkersutgångar och ingångar för dörrar, baklucka, motorhuv samt anslutning av extra sensorer. Meta HPA3 5.0 passar de flesta typer av fordon med 12 volt elsystem som; personbilar, skåpbilar, husbilar, traktorer, arbetsmaskiner, skogsmaskiner, etc.

Aktivering/Deaktivering
Meta HPA3 5.0 fordonslarmsystem styrs med de två medföljande fjärrkontrollerna. Aktivering indikeras med 2 blink på blinkers och tänd lysdiodindikator. Deaktivering indikeras med 1 blink på blinkers och släckt lysdiodindikator. Nödbrytaren kan deaktivera larmsystemet med en unik 5-siffrig nödkod om fjärrkontrollen saknas eller är ur funktion.

Larmfunktioner
Larm utlöses vid aktiverat larmsystem om: ultraljudsensorn detekterar rörelse; dörr, baklucka eller motorhuv öppnas; extra sensorer reagerar; tändningen slås på; strömförsörjningen bryts. Dessutom kan ett tryck på fjärrkontrollen utlösa överfallslarm. Det inbyggda larmminnet visar orsaken till larmet med kodade blinkningar på lysdiodindikatorn.

Extra sensorer kan anslutas
Till larmsystemet kan tillbehör som mikrovågsensor eller IWM interface anslutas. IWM interfacet ansluter batteridrivna trådlösa magnetkontakter till larmsystemet för att slippa krånglig kabeldragning. Mer information om trådlösa sensorer finns i produktbladet för IWM.

GPS söksystem kan anslutas
Backupsiren T75 (tillbehör), som är ett GPS/GSM söksystem med abonnemang, kan anslutas istället för den medföljande backupsirenen och därmed får man ett komplett skydd mot inbrott och stöld av fordonet. Mer information finns i produktbladet för T75.

Egenskaper

 • 2 fjärrkontroller
 • Backupsiren M05
 • Lysdiodindikator
 • Ultraljudsensorer (rörelsesensor)
 • Nödbrytare med nödkod
 • Startspärr
 • Centrallåsstyrning
 • Analog anslutning (ej CANbus)
 • Drivspänning: 12V

HPA3 5.0 produktblad

HPA3 5.0 Bruksanvisning

HPA3 5.0 Installationsmanual


Tillbehör

T75 Backupsiren med GPS/GSM söksystem
IWM Interface sats med trådlös magnetkontakt
5462 Mikrovågsensor (rörelse)
N5000FK NivåsensorHPA3-T75

4 620 kr

Meta HPA3-T75 har samma specifikationer som HPA3 5.0 ovan, men istället för standard backupsiren är satsen utrustad med T75 backupsiren med GPS/GSM söksystem. Mer information finns i produktbladet för T75.

HPA3-T75 produktblad


Tillbehör

IWM Interface sats med trådlös magnetkontakt
5462 Mikrovågsensor (rörelse)
N5000FK Nivåsensor

 HPA3-12V

5 280 kr

HPA3-24V

5 720 kr

Meta maskinslarm har två fjärrkontroller, backupsiren, ultraljudsensorer, nödbrytare och lysdiodindikator. Satsen inkluderar även IWM sats med 1 trådlös magnetkontakt, samt T30 GPS söksystem med Wi2.0 interface.

Aktivering/Deaktivering
Meta maskinarmsystem styrs med de två medföljande fjärrkontrollerna. Aktivering indikeras med tänd lysdiodindikator. Deaktivering indikeras med lysdiodindikator. Nödbrytaren kan deaktivera larmsystemet med en unik 5-siffrig nödkod om fjärrkontrollen saknas eller är ur funktion.

Larmfunktioner
Larm utlöses vid aktiverat larmsystem om: ultraljudsensorn detekterar rörelse; om den trådlösa magnetkontakten triggas vid öppning dörr eller lucka, samt strömförsörjningen bryts. Det inbyggda larmminnet visar orsaken till larmet med kodade blinkningar på lysdiodindikatorn.

Extra sensorer kan anslutas
Till larmsystemet kan extra tillbehör som nivåsensor anslutas.

GPS söksystem är inkluderat
MetaTrak T30 som är ett GPS/GSM söksystem med larmcentral ansluts tillsammans med larmmodul Wi2.0 och ger ett komplett skydd mot inbrott och stöld av fordonet. Mer information finns i produktbladet för T30.

Egenskaper

 • Larmenhet med 2 fjärrkontroller
 • Backupsiren M05
 • IWM modul med trådlös magnetkontakt
 • MetaTrak T30 GPS söksystem (abonnemang MEDIUM tillkommer)
 • Wi2.0 larmmodul för MetaTrak T30
 • Lysdiodindikator
 • Ultraljudsensorer (rörelsesensor)
 • Nödbrytare med nödkod
 • Analog anslutning (ej CANbus)

HPA3-12V-24V Maskinlarm produktblad


Tillbehör

N5000FK Nivåsensor
LK2027 Extra magnetkontakt
M2021 trådlös IR sensor
P5400K extra fjärrkontroll till IWM modulen

 


IWM

944 kr

Meta IWM är ett interface för anslutning till Meta larmsystem HPA3 5.0 och Easycan Evo. Satsen innehåller ett interface som ansluts till larmcentralen och en batteridriven trådlös magnetkontakt. Ytterligare trådlösa sensorer kan paras till mottagaren utöver de som medföljer i satsen. De trådlösa sensorerna kan individuellt ställas in så de temporärt kan stängas av med den medföljande fjärrkontrollen.

Aktivering/Deaktivering
Aktivering och deaktivering av Meta IWM interface styrs av det larmsystem som det anslutits till. Den medföljande fjärrkontrollen med två knappar, kan temporärt stänga av de sensorer som programmerats för delvis avstängning eller stänga av alla sensorer beroende på vilken knapp som används.

Larmfunktion
Larm utlöses vid aktiverat larmsystem om dörr, baklucka, motorhuv eller annan lucka med monterad trådlös magnetkontakt öppnas.

Extra sensorer kan anslutas
Upp till 16 trådlösa sensorer kan paras till IWM varav 8 kan vara ständigt påslagna och 8 delvis avstängningsbara. Typen av parning bestämmer om de skall vara ständigt påslagna eller delvis avstängningsbara.

Extra fjärrkontroller
Upp till 5 fjärrkontroller kan anslutas till IWM interfacet genom en enkel parningsprocedur.

Egenskaper

 • Interface med en fjärrkontroll
 • Trådlös batteridriven magnetkontakt
 • Temporär avstängning av magnetkontakt
  möjlig med fjärrkontrollen
 • Upp till 16 trådlösa magnetkontakter (8 fasta +
  8 avstängningsbara
 • Drivspänning: 12V

IWM Interface produktblad

IWM Installationsmanual

LK2027-MK2027 Magnetkontakt installationsmanual


Tillbehör

LK2027 trådlös magnetkontakt
M2021 trådlös IR-sensor
P5400K extra fjärrkontroll till IWM modulen


LK2027

560 kr

Batteridriven trådlös magnetkontakt för anslutning till IWM satsen.
Två olika (skruv eller självhäftande) plastkåpor för magneten medföljer. Knappcellbatteri ingår.

LK2027-MK2027 Magnetkontakt installationsmanual


M2021

820 kr

Batteridriven IR-sensor för anslutning till IWM satsen.

 


P5400K

Extra fjärrkontroll för IWM modulen (max 5 kan anslutas).

 


ABT0055

684 kr

Konverter, 24V till 12V, för tändning och batteri+.

 • Ingångar: Tändning 24V, Batteri 24V, Jord
 • Utgångar: Tändning 12V, Batteri 12V, Jord
 • Max ström: 1A
 • Kablage medföljer
 • Storlek: 85x65x25 mm
 • Temperaturområde: -20° till +65°

 


Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved