FORDONS OCH MASKINLARM


 
   HPA-EVO-5.0

2 200 kr

Meta HPA-EVO-5.0 är ett fordonslarmsystem med två fjärrkontroller, backupsiren, ultraljudsensorer, nödbrytare och lysdiodindikator. Larmsystemet har centrallåsstyrning, startspärr, blinkersutgångar och ingångar för dörrar, baklucka, motorhuv samt anslutning av extra sensorer. Meta HPA-EVO-5.0 passar de flesta typer av fordon med 12 volt elsystem som; personbilar, skåpbilar, husbilar, traktorer, arbetsmaskiner, skogsmaskiner, etc.

Aktivering/Deaktivering
Meta HPA-EVO-5.0 fordonslarmsystem styrs med de två medföljande fjärrkontrollerna. Aktivering indikeras med 2 blink på blinkers och tänd lysdiodindikator. Deaktivering indikeras med 1 blink på blinkers och släckt lysdiodindikator. Nödbrytaren kan deaktivera larmsystemet med en unik 5-siffrig nödkod om fjärrkontrollen saknas eller är ur funktion.

Larmfunktioner
Larm utlöses vid aktiverat larmsystem om: ultraljudsensorn detekterar rörelse; dörr, baklucka eller motorhuv öppnas; extra sensorer reagerar; tändningen slås på; strömförsörjningen bryts. Dessutom kan ett tryck på fjärrkontrollen utlösa överfallslarm. Det inbyggda larmminnet visar orsaken till larmet med kodade blinkningar på lysdiodindikatorn.

Extra sensorer kan anslutas
Till larmsystemet kan tillbehör som mikrovågsensor eller IWM interface anslutas. IWM interfacet ansluter batteridrivna trådlösa magnetkontakter till larmsystemet för att slippa krånglig kabeldragning. Mer information om trådlösa sensorer finns i produktbladet för IWM.

GPS söksystem kan anslutas
Backupsiren T75 (tillbehör) med GPS/GSM söksystem och abonnemang, kan anslutas istället för den medföljande backupsirenen och därmed får man ett komplett skydd mot inbrott och stöld av fordonet. Mer information finns i produktbladet för T75.

Egenskaper

 • 2 fjärrkontroller
 • Backupsiren M05
 • Lysdiodindikator
 • Ultraljudsensorer (rörelsesensor)
 • Nödbrytare med nödkod
 • Startspärr
 • Centrallåsstyrning
 • Analog anslutning (ej CANbus)
 • Drivspänning: 12V

HPA-EVO-5.0 produktblad
HPA-EVO-5.0 Bruksanvisning
HPA-EVO-5.0 Installationsmanual


Tillbehör

ABS16510 Extra fjärrkontroll till HPA EVO 5.0
T75
Backupsiren med GPS/GSM söksystem
IWM Interface sats med trådlös magnetkontakt
5462 Mikrovågsensor (rörelse)
N5000FK Nivåsensor
PRG007 Programmeringsinterface
PRG14090 Programmeringskabel
HPA12

2 960 kr

Meta HPA12 maskinlarm har samma specifikationer som larmsats HPA-EVO-5.0 ovan, men i satsen ingår IWM interface med 1 trådlös magnetkontakt.

Satsen passar fordon med 12V elsystem.

Satsens innehåll:

 • HPA-EVO-5.0 fordonslarm
 • IWM interface med 1 magnetkontakt

HPA12 produktblad


HPA24

3 600 kr

Meta HPA24 maskinlarm har samma specifikationer som larmsats HPA-EVO-5.0 ovan, men i satsen ingår IWM interface med 1 trådlös magnetkontakt samt en 12/24V konverter.

Satsen passar fordon med 24V elsystem.

Satsens innehåll:

 • HPA-EVO-5.0 fordonslarm
 • IWM interface med 1 magnetkontakt
 • ABT0055 konverter 12/24V

HPA24 produktblad


Tillbehör


ABS16510 Extra fjärrkontroll till HPA-EVO-5.0
N5000FK
Nivåsensor
LK2027 Extra trådlös magnetkontakt
M2021 Trådlös IR sensor
P5400K Extra fjärrkontroll till IWM modulen

 
HPA12GPS

4 900 kr

Meta HPA12GPS maskinlarm har samma specifikationer som larmsats HPA -EVO-5.0 ovan, men i satsen ingår IWM interface med en trådlös magnetkontakt, en 12/24V konverter samt en T75 backupsiren med GPS/GSM söksystem. Mer information GPS enheten finns i produktbladet för T75.

Satsen passar fordon med 12V elsystem.

Satsens innehåll:

 • HPA-EVO-5.0 fordonslarm
 • IWM interface med 1 magnetkontakt
 • T75 GPS Siren (kräver abonnemang SMART 1 år)

HPA12GPS produktblad


HPA24GPS

5 600 kr

Meta HPA24GPS maskinlarm har samma specifikationer som larmsats HPA-EVO-5.0 ovan, men i satsen ingår IWM interface med en trådlös magnetkontakt, en 12/24V konverter samt en T75 backupsiren med GPS/GSM söksystem. Mer information GPS enheten finns i produktbladet för T75.

Satsen passar fordon med 24V elsystem.

Satsens innehåll:

 • HPA-EVO-5.0 fordonslarm
 • IWM interface med 1 magnetkontakt
 • ABT0055 konverter 12/24V
 • T75 GPS Siren (kräver abonnemang SMART 1 år)

HPA24GPS produktblad


Tillbehör

ABS16510 Extra fjärrkontroll till HPA- EVO-5.0
N5000FK
Nivåsensor
LK2027 Extra trådlös magnetkontakt
M2021 Trådlös IR sensor
P5400K Extra fjärrkontroll till IWM modulen

 


IWM

944 kr

Meta IWM är ett interface för anslutning till Meta larmsystem HPA3 5.0 och Easycan Evo. Satsen innehåller ett interface som ansluts till larmcentralen och en batteridriven trådlös magnetkontakt. Ytterligare trådlösa sensorer kan paras till mottagaren utöver de som medföljer i satsen. De trådlösa sensorerna kan individuellt ställas in så de temporärt kan stängas av med den medföljande fjärrkontrollen.

Aktivering/Deaktivering
Aktivering och deaktivering av Meta IWM interface styrs av det larmsystem som det anslutits till. Den medföljande fjärrkontrollen med två knappar, kan temporärt stänga av de sensorer som programmerats för delvis avstängning eller stänga av alla sensorer beroende på vilken knapp som används.

Larmfunktion
Larm utlöses vid aktiverat larmsystem om dörr, baklucka, motorhuv eller annan lucka med monterad trådlös magnetkontakt öppnas.

Extra sensorer kan anslutas
Upp till 16 trådlösa sensorer kan paras till IWM varav 8 kan vara ständigt påslagna och 8 delvis avstängningsbara. Typen av parning bestämmer om de skall vara ständigt påslagna eller delvis avstängningsbara.

Extra fjärrkontroller
Upp till 5 fjärrkontroller kan anslutas till IWM interfacet genom en enkel parningsprocedur.

Egenskaper

 • Interface med en fjärrkontroll
 • Trådlös batteridriven magnetkontakt
 • Temporär avstängning av magnetkontakt
  möjlig med fjärrkontrollen
 • Upp till 16 trådlösa magnetkontakter (8 fasta +
  8 avstängningsbara
 • Drivspänning: 12V

IWM Interface produktblad

IWM Installationsmanual

LK2027-MK2027 Magnetkontakt installationsmanual


Tillbehör

LK2027 Extra trådlös magnetkontakt
M2021 Trådlös IR sensor
P5400K Extra fjärrkontroll till IWM modulen


LK2027

560 kr

Batteridriven trådlös magnetkontakt för anslutning till IWM satsen.
Två olika (skruv eller självhäftande) plastkåpor för magneten medföljer. Knappcellbatteri ingår.

LK2027-MK2027 Magnetkontakt installationsmanual


M2021

820 kr

Batteridriven IR-sensor för anslutning till IWM satsen.

 


P5400K

200 kr

Extra fjärrkontroll för IWM modulen (max 5 kan anslutas).

 


ABT0055

684 kr

Konverter, 24V till 12V, för tändning och batteri+.

 • Ingångar: Tändning 24V, Batteri 24V, Jord
 • Utgångar: Tändning 12V, Batteri 12V, Jord
 • Max ström: 1A
 • Kablage medföljer
 • Storlek: 85x65x25 mm
 • Temperaturområde: -20° till +65°

 


Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved