BILSÄKERHETSSYSTEM


AWS4000

Kollisionsvarning

Körfältsvarning

Avståndsvarning

AWS4000

6 600 kr

Advanced Warning System
Kollisionsvarnare
Körfältsvarnare
Avståndsvarnare

Mobileye AWS är en unik kamerabaserad säkerhetslösning för att förhindra och mildra olyckor, förebygga skador och spara liv. Systemet innehåller en smart kamera placerad på vindrutans insida i fordonet och använder Mobileye´s avancerade bildteknologi för att detektera och mäta avståndet till andra fordon och till vägmarkeringar för att ge föraren varningar i god tid.

Kollisionsvarnare FCW (Forward Collision Warning)
Hjälper föraren att förhindra kollisioner med framförvarande fordon genom att varna för både rörliga och stillastående fordon samtidigt som en filtrering av fordon i närliggande körfält inte påverkar systemet. Varningar ges upp till 2.7 sekunder innan kollision.

Körfältsvarning LDW (Lane Departure Warning)
Varnar föraren för oavsiktliga körfältsförflyttningar genom att övervaka fordonets position i körfältet. Genom att använda vägdetekteringsteknologi hörs en varning om föraren oavsiktligt lämnar ett körfält utan att använda blinkers. Systemet ger en audio och visuell varningssignal för att ge föraren mer tid att reagera.

Avståndsvarning HMW (Headway Monitoring and Warning)
Genom att beräkna avståndet till framförvarande fordon ger Mobileye en indikation till föraren. Avståndsövervakningen ger föraren både numerisk och färgkodad data och ger även en ljudsignal när avståndet blir för kort.

AWS 4000 / AWS2000 produktblad


AWS2000

Kollisionsvarning

Körfältsvarning

AWS2000

4 400 kr

Advanced Warning System
Kollisionsvarnare
Körfältsvarnare

Mobileye AWS är en unik kamerabaserad säkerhetslösning för att förhindra och mildra olyckor, förebygga skador och spara liv. Systemet innehåller en smart kamera placerad på vindrutans insida i fordonet och använder Mobileye´s avancerade bildteknologi för att detektera och mäta avståndet till andra fordon och till vägmarkeringar för att ge föraren varningar i god tid.

Kollisionsvarnare FCW (Forward Collision Warning)
Hjälper föraren att förhindra kollisioner med framförvarande fordon genom att varna för både rörliga och stillastående fordon samtidigt som en filtrering av fordon i närliggande körfält inte påverkar systemet. Varningar ges upp till 2.7 sekunder innan kollision.

Körfältsvarning LDW (Lane Departure Warning)
Varnar föraren för oavsiktliga körfältsförflyttningar genom att övervaka fordonets position i körfältet. Genom att använda vägdetekteringsteknologi hörs en varning om föraren oavsiktligt lämnar ett körfält utan att använda blinkers. Systemet ger en audio och visuell varningssignal för att ge föraren mer tid att reagera.

AWS 4000 / AWS2000 produktblad
Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved