KOMMUNIKATIONSMODUL


PATRIOT

PATRIOT/GPS

3 960 kr

GSM/GPS kommunikationsmodul, komplett sats

 

PATRIOT GSM kommunikationsmodul är en personsökare som lämnar en larmrapport med svenskt tal och/eller SMS till 5 valfria telefonnummer. Med en vanlig tonvalstelefon kan man fjärrstyra fyra individuella utgångar och övervaka status på ingångar. Tvåvägs talkommunikation med det övervakade utrymmet sker med en mikrofon och högtalare som ingår i satsen. Överfallslarm kan sändas med medföljande nödknapp. Valfritt GSM simkort (även kontantkort) kan användas och erbjuder operatören även GSM positionering i abonnemanget kan denna funktion utnyttjas med systemet. Med GPS modulen inkluderad får man även GPS positionen. Modulen kan ges ett unikt identifieringsnummer om man vill använda flera system. Åtkomst till systemet sker med en valfri personlig PIN kod. Lysdioden indikerar systemets status samt GSM täckning.

Vid larm ringer modulen det första telefonnumret och lämnar en larmrapport. Den uppringda personen bekräftar samtalet med ett kommando och larmsekvensen avslutas därmed. Om inget svar fås eller om den uppringda personen inte bekräftar samtalet fortsätter modulen med nästa telefonnummer. Om inget svar eller bekräftelse fås på något telefonnummer börjar systemet om från början efter 60 sekunder. Efter tre försök på varje telefonnummer väntar modulen 5 minuter innan den det fjärde och sista försöket påbörjas. Om GSM täckning saknas vid larmtillfället skickas larmrapporten när GSM mottagningen är tillbaka igen.

Användningsområdet är obegränsat tack vare systemets uppbyggnad.
Följande exempel är bara några möjligheter med systemet:
- Personsökare för billarm.
- Överfallslarm och ev. positionering för värdetransportbilar.
- Övervakning av bränsletankar för bränsledrivna elverk.
- Fjärrstyrning av motorvärmare i fordon eller värmeelement i fritidshus.
- o.s.v.

Funktioner:
- Ingång för avkänning av utlöst larm.
- Ingång för larmstatus (aktiverat/deaktiverat larm).
- Ingång för tändningsstatus (tändningen på/av).
(De två första ingångarna har valmöjlighet för polariteten på insignalen).
- Fyra individuellt fjärrstyrda utgångar med tre valmöjligheter.
Konstant PÅ, konstant AV eller PÅ under 1 sekund.
- Övervakning av strömförsörjningen till modulen.
- Backup batteri.
- Larmminne.
- Nödknapp för överfallslarm.
- Aktivering och deaktivering av kommunikationsmodulen
- Aktivering och deaktivering av mikrofon och högtalare.
- Minne för 5 telefonnummer.
- Larmrapport via tal och SMS (valbar funktion)
- GPS positionering (endast version med GPS modul)
- Lysdiod för indikering av systemets status.
- Mikrofon och högtalare för talkommunikation.
- PIN kod för access till systemet.


Satsen innehåller: GSM modul, GPS modul, Högtalare, Mikrofon, GSM antenn, Nödknapp, Lysdiod och Kablage.

Manual Patriot II
Manual Patriot (gamla versionen)
Infoblad Patriot II
Antennplacering i fordon
Schema Cobra 3190 + Patriot för depåvagn
Infoblad Patriot + AV705

Tekniska data:
Drivspänning: 9-16V
Strömförbrukning: 19mA (medelvärde)
Temperaturområde: -20/+55 C
Frekvensband: GSM dual band 900/1800 MHz
Storlek: 102 x 46 x 39 mm


Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved