SUPPORT BILLARM


 
Allmänna frågor

Fjärrkontrollen fungerar ej.
Kontrollera att batteriet (typ GP 25A) håller 9 volt.
Om fjärrkontrollens lysdiod blinkar när knapp 1 hålls nedtryckt är detta indikation på dåligt batteri.

Programmera sändaren genom att slå på tändningen och därefter trycka 5 gånger på nödbrytarknappen. Lysdioden för larmet börjar nu blinka.
Tryck en gång på knapp 1 på sändaren.
Lysdioden i bilen svarar med ett fast sken under 1 sekund.
Slå av tändningen.
Fjärrkontrollen är nu klar att användas.
 
Det går ej att programmera in en ny fjärrkontroll till larmet.
Kontrollera att det är rätt typ av fjärrkontroll.
Det finns två typer men båda ser likadana ut på utsidan.
Innanför skalet på fjärrkontrollens kretskort finns en märkning.
Den ena är märkt "Alpha" och den andra är märkt "TX01...".

"Alpha" passar till centraler med rund kontakt för glaskrossmikrofonen.
"TX01..." passar till centraler med rektangulär kontakt för glaskrossmikrofonen.
 
Larmet går ej att slå av.
Nödbryt larmet genom att slå på tändningen och trycka på nödbrytarknappen inom 2 sekunder.
Starta bilen.

OBS! Nya bilar har i vissa fall en original fabriksmonterad startspärr som är godkänd av SSF.
Startspärrkretsen i larmsystemet är då troligtvis inte inkopplad.
Om bilen ändå inte går att starta trots att larmet har nödbrutits är det troligen fel i bilens startsystem.
 
Larmet utlöser ej vid test av systemet.
Gör Slutkontrolltestet enligt monteringsanvisningen och åtgärda eventuell felmontering.
Glaskrossensorn är svår att testa då den i princip endast reagerar vid krossning av glasruta.
 
Larmet utlöser utan anledning t.ex. mitt i natten.
Kontrollera larmminnet för att se vilken larmgivare som utlöst larm.
Användarhandledningen visar koderna för larmgivarna i bilen.
Kontrollera givarens funktion och åtgärda felet.
Vanligt är att motorhuvkontakten (tryckkontakt) är ärgad eller att den är sliten.
Om magnetkontakt är monterad kan luftgapet mellan magnet och kontakt vara i ett gränsläge eller för stort.
 
Blinkers blinkar 3 gånger vid aktivering av larmet.
Slå om switch 3 innanför locket på larmcentralen. Tänk på att larmcentralen skall vara strömlös när detta görs.
 
Blinkers blinkar 4 gånger vid aktivering av larmet.
Om magnetkontakt används för motorhuven och denna är stängd så är luftgapet mellan kontakt och magnet för stort.

Om magnetkontakt inte används så är grå kabel ej ansluten till jord (äldre modell C4) eller
grå kabelslinga bruten (nyare modell C4).

Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved