SUPPORT FARTHÅLLARE


 
Allmänna frågor

Farthållaren fungerar ej.
Om bilens hastiget är lägre än 40 km/h fungerar farthållaren ej. Beroende på bilmodell och motor kan denna nedre gräns variera och är ibland 50 km/h.
Kontrollera att glödlamporna till bromsljuset fungerar. Farthållaren får huvudmatningen via bromsljuskontakten och jordas via bromsljusglödlamporna.
Kontrollera säkringarna för farthållaren.
 
Farthållaren kan ställas i stand-by men kan ej starta på inställd hastighet.
Kontrollera anslutningen till bilens hastighetsgivare.
Kör diagnostikprogrammet enligt manualen.
Switcharna för att välja antalet pulser per kilometer står fel.
Switchen för att välja typ av manöverspak står fel.
Switchen för att välja typ av hastighetsgivarsignal står fel.
Kontrollmät kablarna till servot.
 
Farthållaren fungerar men bilens hastighet går upp och ned (framför allt uppför eller nerför).
Det känns ryckigt, motorn gasar och släpper utan att hålla jämn fart.
Kontrollera anslutningen till bilens hastighetsgivare.
Switcharna för att välja antalet pulser per kilometer står fel.
Prova och ställ switcharna för känsligheten i läge "låg känslighet".
Turbomotorer eller automatlådor kan orsaka att farthållarfunktionen känns ryckig.
Detta uppstår då endast vid ett speciellt varvtal där turbon kopplar in eller då automatlådan växlar.
 
Farthållaren fungerar endast mellan 50-70 km/h och känns ryckig.
Antalet pulser/kilometer står på ett för lågt värde.
 
Farthållaren slår av sig själv under färd.
Kontrollera anslutningarna till bromsljuskontakten.
Kontrollera att kopplingsbrytaren är rätt justerad så att kretsen är sluten med uppsläppt kopplingspedal.
Om det är en dieselmotor skall kabeln för varvtalssignalen ej vara ansluten.
Kontrollera anslutningen till bilens hastighetsgivare.
Om det sker vid kick down på automatväxlade bilar skall dipswitch nr.5 och 6 ställas i läge "hög".
 
Farthållaren slår av när man trycker länge på ACC knappen.
En inbyggd säkerhetsfunktion slår av farthållaren om knappen hålls intryckt för länge.
Farthållaren "tror" att knappen har fastnat och slår därför av.
Använd endast knapparna för att finjustera bilens hastighet och då med korta tryck.
 
Farthållarens RESUME funktion (återuppta inställd hastighet) fungerar ej.
Kör diagnostikprogrammet enlig manualen.
Om bilens hastighet har sjunkit mer än 24 km/h kan farthållaren inte återta inställd hastighet.
Ej heller om bilens hastighet understiger ca. 40 km/h.
Om tändningen slås av eller farthållaren stängs av med OFF knappen nollställs RESUME minnet.
Kontrollera att svart kabel vid servoenhet har bra jordanslutning. (separat jord för RESUME minnet).

Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved