SUPPORT BILLARM


 
Allmänna frågor

Fjärrkontrollen fungerar ej AV855, AV955 (Fjärrkontroll med 2 grå knappar).
Kontrollera att batteriet (typ CR2032) håller 3 volt.
Synkronisera sändaren genom att slå på tändningen och trycka på fjärrkontrollens stora knapp.
Lysdioden i framrutan skall då svara med flimrande blinkningar när knappen är nedtryckt.
Programmera sändaren med hjälp av nödbrytarkoden enligt instruktionerna i användarhandledningen.
Om inget av ovanstående avhjälper felet och reservfjärrkontrollen fungerar är troligen fjärrkontrollen trasig.
Om ingen av fjärrkontrollerna fungerar är troligen mottagaren strömlös eller trasig.
 
Fjärrkontrollen fungerar ej TXT155.
Kontrollera batteriet.
Synkronisera sändaren genom att slå på tändningen och trycka på fjärrkontrollens knapp.
Lysdioden i framrutan skall då svara med flimrande blinkningar när knappen är nedtryckt.
Om inget av ovanstående avhjälper felet och reservfjärrkontrollen fungerar är troligen fjärrkontrollen trasig.
Om ingen av fjärrkontrollerna fungerar är troligen mottagaren strömlös eller trasig.
 
Fjärrkontrollen fungerar ej AV845, AV825, TR433, TR450E.
Kontrollera att batteriet (typ E23A) håller minst 11.8 volt.
Kontrollera att batteriblecken ej är ärgade och att de ej sitter löst.
Kontrollera att kretskortet eller dess komponenter inte är skadade.
Om inget av ovanstående avhjälper felet och reservfjärrkontrollen fungerar är troligen fjärrkontrollen trasig.
Om ingen av fjärrkontrollerna fungerar är troligen mottagaren strömlös eller trasig.
Beträffande TR450 så kan dessa inte repareras då inga reservdelar tillverkas längre. Den enda möjligheten är att uppgradera larmsystemet till ett nytt system.
 
Bilen kan ej startas därför att larmet inte kan slås av med fjärrkontrollen AV855, AV2154.
Nödbryt larmet med hjälp av nödbrytarkoden enligt instruktionerna i användarhandledningen.
OBS! Nya bilar har i vissa fall en original startspärr som är godkänd av SSF.
Startspärren i larmsystemet är då inte inkopplad.
Om bilen ändå inte går att starta trots att larmet är nödbrutet är det troligen fel i bilens startsystem.
 
Bilen kan ej startas pga att stöldskyddet inte kan slås av med fjärrkontrollen AV955, TXT155.
Nödbryt larmet med hjälp av nödbrytarkoden enligt instruktionerna i användarhandledningen.
 
Bilen kan ej startas pga att larmet inte kan slås av med fjärrkontrollen AV845, AV825, TR450.
Nödbrytning av larmet skall utföras enligt de instruktioner larmmontören gett vid leverans av monterat larm.
 
Larmet utlöser ej vid test av systemet.

Kontrollera att larmet är aktiverat.
Larmet har en förberedelsetid som måste inväntas innan larmet kan testas
AV855, AV955 = 5 sek
AV2154 = 25 sek (lysdioden blinkar snabbt första 25 sek och övergår därefter till långsam blinkning)
AV845 = 20 sek
AV825, TR450/AV710 = 45 sek
Glaskrossensorn är svår att testa då den i princip endast reagerar vid krossning av glasruta.

 
Larmet utlöser utan anledning t.ex. mitt i natten.
Kontrollera larmminnet för att se vilken larmgivare som utlöst larm.
Användarhandledningen visar koderna för larmgivarna i bilen.
Endast AV855, AV2154, AV955 kan visa detta.
På övriga modeller får man använda sig av uteslutningsmetoden och koppla ur larmslingorna en efter en. Kontrollera givarens funktion och åtgärda felet.
Vanligt är att motorhuvkontakten (tryckkontakt) är ärgad eller att den är sliten.
Om magnetkontakt är monterad kan luftgapet mellan magnet och kontakt vara i ett gränsläge eller för stort.
Det är väldigt ovanligt att felet beror på larmcentralen.
 
Lysdioden blinkar 9 gånger helt plötsligt under färd AV855, AV2154, AV955.
Orange kabel till tändningström är ansluten på felaktigt sätt.
Denna kabel skall ha konstant tändningström när tändningslåset är i körläge och i startläge.
Om brytning av tändningströmmen sker kommer larmet att hamna i programmerings/nödbrytarläge.
Det gör att lysdioden börjar blinka 9 gånger för att sedan slockna.
 
Kabelfärgerna i larmkablaget stämmer ej med manualen AV855, AV2154, AV955.
Nyare kablage har fått helt svarta kablar för vissa funktioner.
Kabelfärgen finns dock i kabelns ytterände som två färgprickar.
Exempel: SVART/GRÖN/VIT = svart kabel med grön prick + vit prick.
Denna kabel motsvarar då GRÖN kabel med VIT rand på äldre kablage.
 
Startspärrfunktion fungerar ej som den ska AV855, AV2154, AV955.
Skifta plats på de två kablar i larmkablaget som ansluts till startmotorn.

Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA
08-51494930
info@sjobergab.se
www.sjobergab.se

   
Copyright © 2017 · All Rights Reserved